Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1946 9dad 400
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viaiamanartist iamanartist
0904 58f7 400
Reposted bylajaviee
Dam Ci jeszcze ostatnią szansę na przytulenie mnie, jeśli podarujesz mi ostatniego papierosa.
— Avril Lavigne - Give You What You Like
Reposted bypsychodelikcytatyquotesbananowyczipsxDcherrytomorrowlajlonelygirl15VileHopex3
0895 2c73 400
Reposted byaviee aviee
When you turn off the lights
I get stars in my eyes
— Avril Lavigne - Give You What You Like
Reposted bycytatyquotesBetterDayscherrytomorrowlajinsanedreamermiiminothingiseverythingnothingiseverything
0838 bc48 400
Reposted byquotes quotes
Emocje nie są tak trudne do pożyczenia, gdy miłość jest słowem, którego nigdy się nie nauczyłeś.
— Avril Lavigne - Give You What You Like
Reposted bycytatyquotesbananowyczipsxDoutoflovetristeoutoflove
0825 ab31 400
if you give me what I want
then I’ll give you what you like
— Avril Lavigne - Give You What You Like
Reposted bycytatypurblanca
0815 cb59 400
cheers!
Reposted byjabolmaxavieepsychodelikirmelinRadicalAdultsLickGodheadStyleinterpretujmniejakchceszirrespective
Otul mnie swymi pijanymi ramionami, a pozwolę Ci nazwać mnie Twoją tej nocą. 
— Avril Lavigne - Give You What You Like
Reposted byDangerousHopemisunderstandingmustwoichustcytatyquotespiehusbananowyczipsxDoutofloverealityisabitchdusztristejeanneewarmupprzytulmnieucieknijmimraumadziabanshebanshepastelinaHappinessIsEasyalcohoolicpeoplealwaysleaveeVileHopex3donttrustmesoleilumre20wrzesniapoolunsadworldohhhblackatlasszapomnianeqwertxxxyxxxxxxxxxxxxxxxpartyhard
0805 4fb8 400
Reposted bymessclew messclew
nieco załamania jest tym, czego potrzebuję.
— Avril Lavigne - Give You What You Like
Reposted bynotforgetmepsychodelikcytatyquotesbansheuseed
0189 9d30 400
Reposted byinterpretujmniejakchceszcelebration
Proszę, powiedz mi, że jestem Twoją jedną jedyną lub skłam i powiedz to przynajmniej tej nocy.
— Avril Lavigne - Give You What You Like
Reposted byaangiekaaavieequotescytatybananowyczipsxDvoukrealityisabitchstaystrongangiesuxxxforgetfidelityVileHopex3natisobieSheee
0062 5a40 400
Reposted bymessclewgriseldistosiaabananowyczipsxDinterpretujmniejakchceszoutofmyheadwishyouwereheretulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl