Tumblelog by Soup.io
 • interpretujmniejakchcesz
 • CielCyan
 • psychodelik
 • Canadien
 • alegriadevivir
 • Asteraki
 • alevue
 • tinkerbelljar
 • fuckinghypocrite
 • scorpix
 • pelnaironii
 • toxic-berry
 • ulepszaj
 • persona-non-grata
 • iamanartist
 • laj
 • rememberxme
 • griseldis
 • aviee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
At least they tried m)
Reposted fromgruetze gruetze viaskillzmcfly skillzmcfly
4789 2dbe 400

insuh:

warmth

view more of Riley here / my insta

Reposted fromcelllfish celllfish viaPoranny Poranny
  Czasami wydaje mi się, że Bóg siedzi sobie w swoim wielkim fotelu i trzymając w ręce pech, rozdziela go na różnych ludzi. A ja po prostu zbyt często stoję w kolejce z nadzieją, że tym razem chodzi o miłość.
— i wszystko jasne...
3352 8b50 400
Reposted fromtrickster trickster viamadadream madadream
1042 fa0a 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
9277 38c9 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaalliwantisyou alliwantisyou
6511 34a8 400

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
5681 20c1 400
0338 2fa3 400
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
6982 f2e0 400
Reposted fromamatore amatore viaDeathlylost Deathlylost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl