Tumblelog by Soup.io
 • interpretujmniejakchcesz
 • CielCyan
 • psychodelik
 • Canadien
 • alegriadevivir
 • Asteraki
 • alevue
 • tinkerbelljar
 • fuckinghypocrite
 • scorpix
 • tudu
 • toxic-berry
 • ulepszaj
 • persona-non-grata
 • iamanartist
 • laj
 • rememberxme
 • griseldis
 • aviee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Reposted fromasiiieek asiiieek viamadadream madadream
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamadadream madadream
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viamadadream madadream
2517 5cfe 400
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
3812 f993 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamadadream madadream
5341 8d94
8563 e05a 400
Reposted fromloveandsex loveandsex viamadadream madadream
6151 51f7 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamadadream madadream
4331 b200 400
Reposted fromundertow undertow viamadadream madadream
4777 f514 400
"Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
8607 a68f 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
8601 03a2 400
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Reposted fromherrkammer herrkammer viakotfica kotfica
5013 53f9 400
Reposted fromwentyl wentyl viakotfica kotfica
Rozpierdala mnie dziś samotność.

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
4447 6123 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl