Tumblelog by Soup.io
 • interpretujmniejakchcesz
 • CielCyan
 • psychodelik
 • Canadien
 • alegriadevivir
 • Asteraki
 • alevue
 • tinkerbelljar
 • fuckinghypocrite
 • scorpix
 • tudu
 • toxic-berry
 • ulepszaj
 • persona-non-grata
 • iamanartist
 • laj
 • rememberxme
 • griseldis
 • aviee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Ludzie, którzy odeszli, trafiają do takiego specjalnego miejsca w Twoim sercu. - Nie chcę ich w moim sercu. Chcę żeby byli tu ze mną.
— pain
Reposted fromFlau Flau viatakatambasienka takatambasienka
Reposted fromFlau Flau viatakatambasienka takatambasienka
Reposted fromFlau Flau viatakatambasienka takatambasienka
Reposted fromhighlmittel highlmittel viakaesekuchen kaesekuchen
3192 7fec 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaesekuchen kaesekuchen

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viasanitas sanitas
3975 6363 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viasanitas sanitas
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viasanitas sanitas
3151 6377 400
Reposted frompeper peper viasanitas sanitas
switch your mentality from “i’m broken and helpless” to “i’m growing and healing” and watch how fast your life changes, for the better.
arabwife (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viasanitas sanitas
9475 c594 400
Reposted fromdivi divi viasanitas sanitas
0228 6051 400
Reposted fromEkran Ekran viasanitas sanitas
2937 0977 400
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasanitas sanitas
3161 1a3e 400
5721 2b8f 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl