Tumblelog by Soup.io
 • interpretujmniejakchcesz
 • CielCyan
 • psychodelik
 • Canadien
 • alegriadevivir
 • Asteraki
 • alevue
 • tinkerbelljar
 • fuckinghypocrite
 • scorpix
 • pelnaironii
 • toxic-berry
 • ulepszaj
 • persona-non-grata
 • iamanartist
 • laj
 • rememberxme
 • griseldis
 • aviee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest zsyntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
1999 70ea 400
Reposted frommeem meem viagdziejestola gdziejestola
"I czując Cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. ”
— Myslovitz
Reposted fromheroiina heroiina viagdziejestola gdziejestola
0270 d1f0 400
2306 a7c9 400
Reposted fromFlau Flau viaoutoflove outoflove
3342 ba02 400
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove
6307 6929 400
o jak dobrze
Reposted fromwojtku wojtku viaoutoflove outoflove
2246 0540 400

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaoutoflove outoflove
4878 6343 400
Reposted fromzrazik zrazik viaoutoflove outoflove
2834 724d 400
Reposted frompiehus piehus viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Chciałam być szczęśliwa, nic więcej nie pragnęłam. Jednak ktoś inaczej zaplanował mi życie. Jestem tu gdzie tak bardzo nie chciałam być. Jestem zapłakana, samotna, rozjebana emocjonalnie i psychicznie. Jestem skazana na życie ze samą sobą - osobą, której tak bardzo nienawidzę i której nigdy nie pokocham. Jestem skazana na samodestrukcję.
— taniec-melancholii
(via nadmiar)
6633 176f 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamadadream madadream
6577 9d49 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamadadream madadream
5523 e033 400
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamadadream madadream
6234 2686 400
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
6239 7954 400
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
6240 e330 400
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
6252 2ed3
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl