Tumblelog by Soup.io
 • interpretujmniejakchcesz
 • CielCyan
 • psychodelik
 • Canadien
 • alegriadevivir
 • Asteraki
 • alevue
 • tinkerbelljar
 • fuckinghypocrite
 • scorpix
 • pelnaironii
 • toxic-berry
 • ulepszaj
 • persona-non-grata
 • iamanartist
 • laj
 • rememberxme
 • griseldis
 • aviee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaoutoflove outoflove
1753 d453 400
Reposted frommoai moai viaGunToRun GunToRun
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSalute Salute
2192 c90c 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSalute Salute
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromDennkost Dennkost vialottibluebell lottibluebell
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Nie musisz wierzyć w Boga, by każdego dnia doświadczać piekła
— rapsy
nienawidzę kiedy mi zależy. wolę kiedy jest mi wszystko jedno.
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
1798 b774 400
Reposted fromgplyr gplyr viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl